آزمایشگاه سيستمهای کنترل خطی

  

 

 

  اهداف کلی

 

      در این آزمایشگاه، که یک آزمایشگاه آموزشی می باشد، دانشجویان با چگونگی تحلیل، پیاده سازی و شناسایی فرایندهای خطی و طراحی کنترل کننده های مختلف در سیستمهای کنترل خطی آشنا می شوند و در نهایت با نمونه هایی از کاربرد سیستمهای کنترل خطی در صنعت آشنا خواهند شد.

  

 اعضاء و همکاران

 

    اعضاء دائمي:

     مربيان و همکاران حال و گذشته :

 

-مهندس محمد صمدیان

        -  مهندس  رسول دلیرروی فرد

    - مهندس محمد رضا عاروان

    - مهندس سياوش رحماني

- مهندس موسی آیتی

    - مهندس غلامرضا نوشيروانی

- مهندس پیام امانی

- مهندس وهاب نکوکار

  - مهندس مسعود درستی

- مهندس محمد علی محمدخانی

        -  مهندس  وحید مردانلو

        -  مهندس  ادیب یغمائی

        -  مهندس  قرائی

        -  مهندس  بخشنده

        -  مهندس  باباقربانی

  

 سايتهاي مفيد

   -  گروه کنترل دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدین طوسی

     - دانشکده برق دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدین طوسی

     - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 

   ارتباط با ما

    - آدرس الكترونيكي:  lcsl@eetd.kntu.ac.ir      

  - آدرس پستی: تهران، خيابان شريعتي نرسيده به پل سيد خندان، دانشكده برق دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، آزمايشگاه سيستمهاي كنترل خطي

  - تلفن: 88462174 -7  (داخلي 166)

  - نمابر:  88462066

 

 

 

 

 

 

Copyright 2004 K. N. Toosi University of Technology [Control Department].  All rights reserved.